Informatičko osposobljavanje mladih

Omladinski klub "Dijamant" iz Jajca kroz svoje aktivnosti obrazuje stanovništvo ruralnog područja u okolini Jajca.Posljednja u nizu aktivnosti je implementacija projekta "Mladi pokretači razvoja lokalne zajednice",koji se provodi uz potporu Američke ambasade u BiH.

STVARAJTE USLOVE ZA BOLJU BUDUĆNOST

Udruženje građana OC „Dijamant“ poziva sve zaintersovane da se uključe u aktivnost projekta „Jačanje kapaciteta mladih i omladinskih neformalnih grupa i udruženja ruralnog područja Jajca“.

„DIJAMANT” je udruženje građana i nevladina organizacija koja djeluje i radi na teritoriji općine Jajce i šire. Fokusirana je na ljudske potrebe a posebno na mlađu populaciju i žene sa akcentom na ruralne sredine.             

Syndicate content