Misija/vizija Udruženja

  • MISIJA: Omladinski klub „Dijamant“ je nevladina organizacija koja je posvećena rješavanju problema kod mladih i žena u ruralnim sredinama i široj lokalnoj zajednici, realizacijom različitih programa, javnim zagovaranjem i pružanjem usluga. Vjerujemo da ćemo na ovaj način poboljšati položaj mladih i žena ruralne sredine u današnjem društvu.
  • VIZIJA: Mladi i žene u ruralnim sredinama ravnopravno sudjeluju u rješavanju problema u zajednici ostvarujući svoja prava.
  • MISSION: Young’s club “Dijamant” is non – governmental organization dedicated to solve problems with young and women in rural community and around, to carry out a different program, advocacy and to giving services. We believe that on this way we improve condition of young people and women In rural commune of today’s society.
  • VISION Young people and women in rural community take part in solving problem’s in community, carry out theirs rights