U.G.OCD.OMLADINSKI KLUB «DIJAMANT» JAJCE

„DIJAMANT” je udruženje građana i nevladina organizacija koja djeluje i radi na teritoriji općine Jajce i šire. Fokusirana je na ljudske potrebe a posebno na mlađu populaciju i žene sa akcentom na ruralne sredine.             

Omladinski klub „Dijamant“ osnovan kao neformalna grupa 1998.g, a registrovan 2004.g.
                                                
Profil omladinskog kluba
Omladinski klub je počeo sa radom 1998.godine na sportskim i zabavnim aktivnostim. Danas omladinski klub ima svoje programe:
•    Edukativni
•    Sportsko rekreativni programi
•    Psiho – socijalne podrške
•    Javno zagovaranje
•    Rad s mladim i ženama
•    Humanitarni program
•    Kulturno - ekološki program

Ciljevi Omladinskog kluba:

Obrazovanje mladih i žena u ruralnim sredinama o principima funkcionisanja demokratskog društva
-    Afirmacija mladih i žena u ruralnim sredinama i njihovo angažovanje u društvu
-    Poboljšanje mladih i žene na radu i u drugim aktivnostima
-    Bolje i brže zapošljavanje mladih i žena u ruralnim sredinama
-    Opće obrazovanje mladih i žena
-    Zdravstvena i psiho-socijalna zaštita mladih i njihovih porodica
-    Uključivanje u kulturne i sportske aktivnosti
-    Zaštita okoline i životnog prostora
-    Humanitarni rad na pružanju pomoći mladim, starijim osobama i ženama i najugroženijim kategorijama društva
Suradnja sa udruženjima i organizacijama sličnog programskog opredjeljenja