Opći cilj projekta jeste  doprinjeti podizanju nivoa svijesti javnosti o važnosti i uključivanja u kulturna dešavanja,a samim tim i ekonomsko osnaživanje  mladih i žena,kroz izradu tradicionalnih suvenira,dizajniranje,pakovanje i prodaja.Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Tim za implementaciju projekta će u narednom periodu sprovesti planirane projektne aktivnosti,a na afirmaciji i osposobljavanju mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.Svrha projekta jeste doprinjeti kvalitetnijem životu mladih u ruralnim i urbanim sredinama.Ciljevi projekta:Kroz praktičnu obuku osposobiti mlade vještinama i znanjem šivanja i krojenja za zapoljenje i samozapoljavanje,smanjiti nezaposlenost,a povećati uposlenost.Projekat podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. 

 Razvojna agencija "TIKA" U BiH,podržala projekat"Konkretno @ Motivirano"Svoju podršku je dala kroz nabavku profesionalni mašina za šivenje i krojenje.Također,svoj doprinos dala se:Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,Ministastvo za okoliš i turizam,Općina Jajce i UNDP u BiH.

 Razvojna agencija "TIKA" U BiH,podržala projekat"Konkretno @ Motivirano"Svoju podršku je dala kroz nabavku profesionalni mašina za šivenje i krojenje.Također,svoj doprinos dala se:Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,Ministastvo za okoliš i turizam i UNDP u BiH.

Tim za imlementaciju projekta"KONKRETNO @ MOTIVIRANO" trenutno imlementira planirane projektne aktivnosti,a koje imaju za cilj za unapređenje radne snage kroz profesionalnu obuku na profesionalnim mašinama za šivanje i krojenje.Trenutno je 13 djevojaka i žena srednjih godina na tromjesečnoj obuci.Na kraju obuke izvršit će se testiranje i najuspješnijim dodjelit diploma/certifikat.Projekat podržala Turska agencija za razvoj "Tika"te Federalno ministarstvo za okoliš turizam,Ministarstvo za ljdska prava i izbjeglice i UNDP u BiH.i Općina Jajce.</p />
</p>   </div>

     </div><!-- /node-inner-padding -->

    <div class=

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržalo je projekat Omladinskog kluba "Dijamant"Jajce."Izradom suvenira i ukrasne ambalaže do bolje turističke ponude"

Mladi aktivisti Omladinskog kluba "Dijamant i mladi Omladinske organizacije "DVOC" iz Donjeg Vakufa, u okviru projekta"Sport je najbolja komunikacija"organizovali  posjetu usamljenim i bolesni sarim osobama  i tom prilikom uručuli skromne polkone.Projekat podržala AMERIČKA VLADA PODSRESTVOM AMERIČKE AMBASADE U BiH.

Grupa mladih(40),iz Jajca posjetili svoje vršnjake u Banja Luci u okviru projekta "Sport je najbolj komunikacija" kojeg imlementira Omladinski klub "Dijamant"a podršku dala Američka Vlada  podsredstvom Američke ambasade U BiH.Domaćini su zaista pripremili interesantan program za vrijeme boravka,a oko 300 mladih je uzelo učešće.

Članovi Omladinskog kluba "Dijamant" i članovi ŽOK"Jajce-Nansen" u okviru projekta"Sport je najbolja komunikacija" posjetili mlade  Šipova koji su ih srdačno primili.S

 

U okviru projekta"Sport je najbolja Komunikacija"mladi mirovnjaci iz Jajca i Donjeg vakufa tragali su za blagom u Banja Luci.Cilj je bio da mladi na tri lokacije otkriju blago Banja Luke.Sve značajne lokacije su posjećene i otkrivene.Također,učesnici su kroz radionicu"Ljepota u različitosti"dodatno obogatili svoje znanje o tradiciji,kulturi,običajima,te historijskim i prirodnim ljepotama Banje Luke.

Blago koje su trebali učesnici otkriti:  1.Moja kapa je od dragocjenog materijala,ali nisam stara/a. 

Syndicate content