OC Dijamant će u saradnji sa evropskom komisijom realizovat projekat pod ovim nazivom "Zašto da ne ono što je važno", a učesnici će biti pretstavnici NGO iz 16 EU zemalja.

U petak,18.0.11Strukovna škola Jajce,fiskulturna sala škole u 13 h,poslije određenih pripremnih aktivnosti,u saradnji sa „Nansen Dijalog Centrom“Sarajevo,Koordinacioni odbor Jajce,na čelu sa članom odbora Šekib Makić,prof.

Opći cilj projekta je doprinijeti promicanju kulturno-povijesne baštine Bosne i Hercegovine kroz folklorne aktivnosti na području grada Jajca i šire.

Specifični ciljevi projekta su: 

PROJEKT:BUDI VOLONTER/VOLONTERKA !?

 

PROJEKT“BUDI VOLONTER/VOLONTERKA !? 

 

“Dani povratka“ 2011

„Multietnički sportski susreti"

Syndicate content