"RAZLIČITOSTI SPAJAJU"

cIlj projekta jeste promocija kulturno historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine,kroz folklorne aktivnosti na području grada Jajca i šire.Aktivnosti podržalo Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta SBK-a